ข่าวรับสมัครงาน,ข่าวสารต่างๆ
  ประกวดราคา, จัดซื้อจัดจ้าง
  KM โรงพยาบาลเถิน ปฏิทินกิจกรรม
  ค่านิยมร่วม : HA    ค่านิยมร่วม : HPH
  เว็บไซต์ "เรือนยาไทย" โรงพยาบาลเถิน
  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
  กระดานสนทนา สมุดเยี่ยม
  กลุ่มการพยาบาล  

 

 

  obesity and metabolic syndrome  
 

รายงานการประชุม คปสอ.เถิน ครั้งที่ 1 /2557

 
  รายงานการประชุมทีมนำโรงพยาบาลเถิน ครั้งที่ 2/2557  
  ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  รายงานการประชุมทีมนำโรงพยาบาลเถิน ครั้งที่ 4/57
*** นำเสนอผู้ตรวจครั้งที่ 1/2557 (งานนำเสนอนิเทศงาน รอบ 1/2557 (DHS)     /     สรุปสถานะสุขภาพปัญหาปี 2556     /     KPI)
*** การจำแนกประเภทผู้ป่วย
*** Surviving sepsis campaign
*** นโยบายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
*** 20 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
*** 20 อันดับโรค ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
*** 20 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
*** 20 อันดับโรค ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

 

1 นาทีเพื่อสุขภาพ (เสียงประชาสัมพันธ์)
พิธีมอบรางวัลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
-  คณะศึกษาดูงาน QA พยาบาล
นิเทศงาน"โครงการเครือข่ายทารกแรกเกิด"จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง 13 ก.
ความรู้วิชาการเรื่อง NCPR
รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล
-  การประชุมวิชาการ เรื่องโรคไข้เลือดออก
-  ถ่ายทำสกู๊ปคลินิควัยรุ่นโรงพยาบาลเถิน VS ครอบครัวข่าว 3
งานสมัชชาสุขภาพ อำเภอเถิน ครั้งที่3 
-  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเถิน และ งานแพทย์แผนไทย
วัน อ.ส.ม. มีนาคม 56
พิธีมอบเกียรติบัติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
พิธีเปิดตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
งานกีฬาสาธารณสุข ปี 56
รพ.ออกหน่วยช่วยน้ำท่วม
 
- 3 อ 2 ส พิชิตโรคเรื้อรัง - เมื่อรู้ว่าท้องต้องรีบฝากครรภ์
- กลูตาไธโอน - โรคความดันโลหิตสูง
- การบริโภคผักและผลไม้ - โรคแทรกซ้อนในเบาหวาน
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - โรคมะเร็ง
- การหายใจถูกวิธี - โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- งดดื่มและสูบบุหรี่ - สถานการณืโรควิถีชีวิต
- งดเหล้าเข้าพรรษา - อันตรายจากการกินยาชุด
- ฉลาดซื้อฉลาดเลือก - อาหารจานด่วน
- ตรวจเลือดHIV - อาหารเป็นพิษ
- ป้องกันลูกติดทีวี - อาหารเพื่อต้านโรค
- อาหารรสเค็ม  
   
     รอบรั้ว.... สาธารณสุข
 
YOUR MESSAGE