- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

- รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน  2  อัตรา (ชาย 1 , หญิง 1)

เข้าสู่หน้าหลัก